Vechtstreek en Venen — Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

De scholen van Vechtstreek en Venen

Bent u op zoek naar een basisschool in de gemeente Stichtse Vecht, gemeente ​de ​Ronde Venen ​ of gemeente De Bilt​?

Onder de Stichting Vechtstreek en Venen vallen 1​3 basisscholen op 16 verschillende locaties​. Scholen met verschillende onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Op deze site leest u meer over wie we zijn en wat we doen.